WYCENA

Formularz zgłoszeniowy

Z nami sprawdzisz wartość swojej nieruchomości

NAJBARDZIEJ TRAFNA WYCENA

Zapomnij o internetowych kalkulatorach i stronach podających ceny wystawionych nieruchomości. Kluczem skutecznej sprzedaży jest ciągła analiza rynku pod względem cen transakcyjnych. Nasz Analityk posiada nie tylko wiedzę, ale również doświadczenie, które pozwoli obiektywnie spojrzeć na Twoją nieruchomość. W zamian Otrzymasz ofertę „uszytą na miarę”, odniesioną do faktycznej ceny rynkowej.

PERSONALIZACJA WZGLĘDEM LOKALIZACJI

Kierujesz się stopą zwrotu inwestycji, własnymi potrzebami, czy wziąłeś pod uwagę zmienność cen nieruchomości i materiałów? Jak silna jest twoja więź emocjonalna i subiektywna ocena posiadanej nieruchomości? Porzuć te troski. Sposobem na wyprzedzenie innych konkurentów w sprzedaży i wycenie jest właściwe określenie cech lokalizacji i otoczenia względem odbiorcy.

PERSONALIZACJA WZGLĘDEM RYNKU

Sprawdziłeś inne oferty w tej okolicy. Wiesz za jaką cenę można kupić podobne mieszkanie. Działanie wydaje się logiczne. Jednak podstawą jest porównanie kryteriów popytu oraz zalet, wad i cech specyficznych konkurencyjnych nieruchomości.

ŹRÓDŁO INFORMACJI O TRANSAKCJACH

Przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie, niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w:

 • bazie notarialnych cen transakcyjnych
 • księgach wieczystych
 • katastrze nieruchomości
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości
 • rejestrach zabytków
 • tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych
 • planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleniach na budowę
 • wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe
 •  dokumentach będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz
 • w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali
 • umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości
 • świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

BEZPŁATNA KONSULTACJA

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością wyceny. Ponieważ bardzo często otrzymujemy zapytania dotyczące właśnie wartości nieruchomości, postanowiliśmy wyjść naprzeciw i umożliwić skorzystanie z bezpłatnych konsultacji w zakresie sprzedaży.

Porad udzielają Doradcy ds. sprzedaży nieruchomości. Dzięki doświadczeniu i znajomości rynku doradzą, co należy zrobić w nawet najbardziej skomplikowanych przypadkach, podpowiedzą od czego zacząć i na co zwrócić uwagę.

Konsultacje są całkowicie darmowe! Czekamy na Ciebie w naszym oddziele w Gdańsku w dowolnie wybranym terminie, po wcześniejszym kontakcie. Zapraszamy.

ŁĄCZYMY PASJĘ Z NOWOCZESNYM PODEJŚCIEM DO SPRZEDAŻY

ELŻBIETA KURIATA
DYREKTOR BIURA
Dział Przygotowania Sprzedaży
tel. 58 380 00 46
elzbieta.k@plustrojmiasto.pl

PAWEŁ KURIATA
CEO
Dział Finalizacji Sprzedaży
tel. 58 380 00 46
pawel.k@plustrojmiasto.pl

lukasz, agent nieruchomosci

ŁUKASZ KUBISTA
FINANCIAL EXPERT
Dział Finansowy
tel. 58 380 00 46
kredyty@plustrojmiasto.pl