RODO

Co to jest RODO? Wszystko co musisz wiedzieć

25.05.2018 weszło w życie nowe prawo o nazwie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Plus Trójmiasto Nieruchomości Paweł Kuriata. Biuro jest wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP 5783034548, dane kontaktowe Biura: adres poczty elektronicznej: biuro@plustrojmiasto.pl, strona: www.plustrojmiasto.pl, numer telefonu: 58 380 00 46, koszty połączenia ponosi Klient wg taryfy Jego operatora.
 2. W przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyraziłeś/aś zgodę. W jakich celach przetwarzamy dane?
  • przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,
  • wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,
  • marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią przepisy:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem.

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Twoją zgodą bankom i firmom deweloperskim, z którymi współpracujemy.
 2. W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te możesz zrealizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub telefonicznie.
 3. Jeżeli udzieliłeś/aś zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie możesz odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych najlepiej z dopiskiem: „Inspektor danych osobowych” lub adres elektroniczny biuro@plustrojmiasto.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

ŁĄCZYMY PASJĘ Z NOWOCZESNYM PODEJŚCIEM DO SPRZEDAŻY

ELŻBIETA KURIATA
DYREKTOR BIURA
Dział Przygotowania Sprzedaży
tel. 58 380 00 46
elzbieta.k@plustrojmiasto.pl

PAWEŁ KURIATA
CEO
Dział Finalizacji Sprzedaży
tel. 58 380 00 46
pawel.k@plustrojmiasto.pl

lukasz, agent nieruchomosci

ŁUKASZ KUBISTA
FINANCIAL EXPERT
Dział Finansowy
tel. 58 380 00 46
kredyty@plustrojmiasto.pl